piątek, 26 maja 2017 r., godz.: 
Aktualności
Badanie losów absolwentów
100-lecie szkoły
Podręczniki
Plan lekcji  (PDF)
Klasy
Samorząd Uczniowski
Biblioteka
Laureaci
Sukcesy
Kalendarz ucznia
Egzaminy
Konkursy i uroczystości
Dla rodziców
Konsultacje
Pomoc pedagogiczno - psychologiczna
Zajęcia pozalekcyjne
Patron szkoły
Historia szkoły
Kadra pedagogiczna
Pracownie szkolne
Pracownia komp. z EFS
Dokumenty szkoły
Rekrutacja uczniów
Kontakt
100-lecie szkoły przy ul. Śląskiej
12 czerwca 2010 r. chełmska szkoła przy ulicy Śląskiej, w której obecnie mieści się Gimnazjum, obchodziła 100-lecie istnienia. Do obchodów tak doniosłej rocznicy Dyrektor, Grono Pedagogiczne, uczniowie oraz wszyscy pracownicy szkoły przygotowywali się od dawna, odnawiając klasy, robiąc wystawy prezentujące historię szkoły oraz twórczość i osiągnięcia uczniów czy wreszcie czyszcząc każdy metr powierzchni budynku. Nauczyciele zajęli się przygotowaniem ekspozycji ukazującej 10-letnią działalność Gimnazjum.Na prośbę dyrektor szkoły Krystyny Malcharek wójt Gminy Chełm Śląski Stanisław Jagoda ufundował sztandar, który umieszczono w specjalnie przygotowanej gablocie.Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą. O jej wspaniałą oprawę zadbał Ksiądz wikary Marcin Chmielewski. Zaproszeni Goście wysłuchali wzruszającego, ale też niepozbawionego fragmentów humorystycznych kazania Księdza biskupa Gerarda Biernackiego, który swoją obecnością uświetnił jubileusz oraz poświęcił nowy sztandar.Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do budynku gimnazjum, gdzie odbyła się akademia, którą rozpoczęły przemówienia Pani dyrektor oraz Gości: wójta gminy Chełm Śląski, przedstawiciela starosty powiatu bieruńsko-lędzińskiego, dyrektora Fabryki Wentylatorów Jana Kramarczyka oraz absolwentów szkoły: ks. Pawła Buchty, ks. Alojzego Bindy, Jan Klimka, Romualda Kubiciela. Kuratorium Oświaty reprezentował Dariusz Boruta, a w imieniu dyrektorów szkół naszego powiatu głos zabrała Teresa Horst.Po wyprowadzeniu sztandaru nastąpiła część artystyczna przygotowana przez polonistkę Gimnazjum Beatę Wesecką, będącą jednocześnie autorką scenariusza przedstawienia opartego m.in. na wspomnieniach absolwentów. Do udziału w spektaklu zaproszono uczniów gimnazjum oraz uzdolnionych artystycznie absolwentów, którzy uczęszczali na zajęcia gimnazjalnego kółka teatralnego: Angelikę Adamczyk, Marię Mondry, Natalię Leńdźwę, Paulinę Powietło.Spektakl składał się z trzech części. Pierwsza - gwarowa ukazywała przedwojenną historię szkoły. Talentem aktorskim i wspaniałą znajomością oraz interpretacją gwary śląskiej wykazały się w tej scenie: Natalia Leńdźwa, Magdalena Górkiewicz, Klaudia Pioskowik, Paulina Sojka. Część druga to czasy powojenne do roku 1999, czyli powstania Gimnazjum. Tutaj wspaniale zaprezentowali się uczniowie: Patrycja Stolecka, Aleksandra Pyrczek Tomasz Adamczyk, Michał Synowiec, Aleksander Kozak.

Ostatnia odsłona spektaklu to współczesność szkoły, której klimat z powodzeniem oddali gimnazjaliści: Angelika Losko, Piotr Ścierski, Patrycja Brzezina, Karolina Orzeł Damian Jochemczyk, Józef Przybylski.Poszczególne części przedstawienia łączyły Angelika Adamczyk oraz Paulina Pomietło odgrywające role uczennic zbierających informację o 100-letniej historii szkoły. Nie sposób pominąć wspaniałych recytatorów: Karoliny Ciechalskiej, Piotra Ścierskiego oraz Marii Mondry.
Przepiękną oprawę muzyczna przygotowała Anna Bołdys prowadząca zespół młodzieżowy działający w chełmskiej parafii, który tworzą absolwentki i uczennice gimnazjum: Aleksandra Tymińska, Katarzyna Tymińska, Klaudia Kościelniak, Agata Dąbrowa, Sylwia Sitko, Bożena Wyciślok, Klaudia Pioskowik, Sabina Płaza, Anna Kramarczyk, Paulina Szubert oraz uczennice Szkoły Podstawowej nr 2: Katarzyna Bajora, Monika Horst, Dominika Wyciślok, Sandra Horst. Towarzyszyli im: Adam Wanat (gitara) Daniel Boruta (gitara) Maciej Bołdys (gitara) Karolina Bajora (organy, flet). Zachwyciły solistki: Sabina Balion, Paulina Pomietło, Magdalena Buchta, Aleksandra Jagoda.

Całość zakończył radosny rock and roll, który zatańczył zespół gimnazjalistek, przygotowany przez instruktorkę tańca Annę Kremer.Uroczystość dopełniła wspaniała dekoracja autorstwa Beaty Pyras oraz Bożeny Kobyłczyk, które zaangażowały całą rodzinę, by wszystko wyglądało perfekcyjnie. Pomocą służyli także pracownicy obsługi gimnazjum: Ryszard Rogalski oraz Józef Macek. Nagłośnieniem sali zajeli się: Teodor Musioł i Ryszard Rogalski.

Ostatnim punktem programu była prezentacja publikacji wydanej z okazji 100-lecia szkoły pod redakcją polonistki Gimnazjum Grażyny Buras-Chrostek, w której znalazły się wspomnienia absolwentów, rys historyczny szkoły, osiągnięcia uczniów, omówienie funkcjonowania gimnazjum oraz wyników egzaminów gimnazjalnych.

100 lat historii szkoły już za nami, a od września zapiszemy nową kartę.

Pozostałe zdjęcia z uroczystości...

R E K L A M A    C H A R Y T A T Y W N A